Apie Bulgariją gimtojoje spaudoje

Labai mielas straipsnis apie mūsų mylimą Bulgariją. Dar prieš mėnesį čia lankėsi Plungės Senamiesčio mokyklos mokytojai ir mokiniai, dalyvaujantys Comenlus daugiašalės mokyklų partnerystės projekte "Eat Smart!"
Užtikrinu, kad pažįstate bent vieną šiame straipsnyje paminėtą asmenį:)

Iki naujų susitikimų!

Bulgarų kalbos gramatikos apžvalga

Kažin, ar atsirastų bent vienas, kuris nesutiktų, jog pasaulis paskutiniu metu mažėja. Nekalbu apie fizinius parametrus, tačiau apie jame gyvenančiųjų tarpusavio ryšius. Galimybė susitikti virtualioje erdvėje mažina atstumus, o mokėjimas bendrauti tarptautinėmis kalbomis - plečia draugų ir pažįstamų ratą. Šiais laikais anglų kalbos išmanymas savaime suprantamas, o štai lietuvių, mokančių bulgarų kalba - reta. Ir visi jie didžiuojasi mokėdami šią vieną seniausių Europos kalbų.

Bulgarų kalba (български език) – indoeuropiečių kalbų šeimos, slavų grupės, pietų slavų pogrupio kalba. Pasaulyje bulgariškai kalba virš 9 mln. žmonių. Bulgarų kalba artima bažnytinei slavų kalbai ir iki šiol turi daugelį žodžių, kurie rytų slavų kalbose laikomi archaiškais. Dėl istorinių aplinkybių bulgarų kalboje yra nemažai turkiškos ir graikiškos kilmės žodžių.
Bulgarų kalbos abėcėlę sudaro 30 raidžių:
А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ь ь, Ю ю, Я я

Lyginant su rusų kalbos alfabetu, bulgarų kalboje nėra raidžių Ы, Э ir Ё.

DAIKTAVARDIS (имената): priešingai nei kitose slavų kalbose, bulgarų kalboje beveik nėra linksnių. Joje sintaksiniai santykiai reiškiami ne linksnių galūnėmis, bet prielinksniais ir žodžių tvarka sakinyje. Išraiškingiausią funkciją atlieka prielinksniai на, с (със), atitinkantys lietuviškojo kilmininko, naudininko, įnagininko linksnius.
жената на Каменов - Kamenovo žmona (kilm.l.)
книгата на ученика - mokinio knyga (kilm.l.)
отговарям на Каменов - atsakyti Kamenovui (naud.l.)
пътувам с влак - keliauju traukiniu (įnag. l)
пиша с молив - rašau tušinuku (įnag. l.)

Galininko linksniui išreikšti bulgarų kalboje dažniausiai vartojamas vardinininkas.
Pavyzdžiui:
работа – darbas
автомобил – automobilis

ir
имам работа – turiu darbą
имам автомобил – turiu automobilį

Dažniausiai pasitaikantys prielinksniai vietai apibūdinti: за, в (във), на, при:
Каменови живеят в блока до киното – Kamenovai gyvena gyvenamajame name prie kino
има вестници – Ant stalo guli laikraščiai
Той стои при (до) масата – Jis stovi prie stalo

Taigi ši kalba yra analitinė, o ne sintetinė, kaip kitos slavų kalbos.
Bulgarų kalboje dominuoja 3 giminės: vyriškoji (мъжки род), moteriškoji (женски род) ir nekatroji (среден род).
Tai pat būdingas bulgarų kalbos požymis – žymimasis artikelis (определителен член), pridedamas prie daiktavardžio, kartais būdvardžio, galūnės: -ът (vyriškos giminės), -та (moteriškosios giminės) ir -то (nekatrosios giminės):
– ученик - ученикът (angl. a schoolboy - the schoolboy) – mokinys
– майка - майката (angl. a mother - the mother) – mama
– момче - момчето (angl. a boy - the boy) – berniukas
– село - селото (angl. a village - the village) – kaimas
Daugiskaitoje: - ите:
– ученици - учениците (angl. schoolboys - the schoolboys) – mokiniai
– майки - майките (angl. mothers - the mothers) – mamos
– момчета - момчетата (angl. boys - the boys) – berniukai
– села - селата (angl. villages - the villages) – kaimai

BŪDVARDIS (прилагателни имена): kaip ir lietuvių, taip ir bulgarų kalboje būdvardis giminiuojamas, kaitomas skaičiais, ir laipsniuojamas. Tačiau, būdvardis nelinksniuojamas.
– добър, добрa, добpи/по-добър, най-добър – geras, gera, geri/geresnis, geriausias
– бял, бяла, бели/по-бял, най-бял – baltas, balta, balti/baltesnis, balčiausias

VEIKSMAŽODIS (глагол): vienas charakteringesnių bulgarų kalbos bruožų – bendraties nebuvimas. Žodynuose visada pateikiamas vienaskaitos pirmo asmens esamojo laiko veiksmažodis: спя miegoti, ходя eiti.
Sakiniuose naudojama priedėlio да ir asmeninio veiksmažodžio formos konstrukcija:
спя miegoti
искам да спя – noriu miegoti
искаш да спиш – nori miegoti
иска да спи – nori miegoti
искаме да спим – norime miegoti
искате да спите – norite miegoti
искат да спят – nori miegoti
Bulgarų kalba turi 9 laikus: esamasis (cегашно време), esamasis istorinis (cегашно историческо).
4 būtieji: būtasis nebaigtinis laikas (imperfectum) минало несвършено време), būtasis baigtinis laikas (минало свършено време), būtasis neapibrėžtasis laikas (perfectum, минало неопределено време), būtasis laikas (past perfect, минало предварително време), būtasis pasakojamasis (минало преизказно).
2 būsimieji: būsimasis paprastasis (бъдеще време), būsimasis laikas praeityje (futurum praeteriti, бъдеще време в миналото).


Apžvalga parašyta remiantis

..."bate, kaip aš tau paskui į akis pažiūrėčiau"

Savo pasakojimą pradėsiu istorija, kurią 11 amžiuje aprašė persų poetas. Anot epo, 5 a. Persijos karalius Bahramas V gavo dovanų iš Indijos valdovo 10,000 muzikantų. Tam kad šie dirbtų žemę ir iš to pragyventų, karalius davė jiems sėklų ir asilų. Tačiau muzikantai sėklas suvalgė, o po metų atėjo vėl prašyti. Karalius juos išvarė klajoti ant asilų po pasaulį...

Susimąsčiau apie čigonus, mandagiai vadinamus romais, kitaip. Dažnai apie juos galvodavau, kaip apie smulkius vagišius, būrėjus ir valkatas. Tačiau tokių yra ir kitos tautybės žmonių tarpe... O čigonai tiesiog gyvena iš vietos į vietą keliaujančiomis bendruomenėmis ir nedirba visuomenei naudingo darbo. 

Pabandysiu nupiešti jums tai, kas vyko šį savaitgalį. 
Pradėsiu nuo to, kad prieš kelias savaites atšilus orui nusprendėme sutvarkyti rūsį. Visus nereikalingus daiktus ir senus baldus iškėlėme į kiemą. Tikėjomės vieną rytą išmesti juos kartu su kitomis šiukšlėmis, kurias kas antrą rytą išveža miesto šiukšlių surinkimo mašina. Dar tą pačią dieną, patvoriu ėmė trintis tolimesni kaimynai čigonai ir KLAUSĖ, gal turime jiems ką nors, kas mums nereikalinga. Nors visas kiemas buvo užverstas mums nereikalingais daiktais, tačiau nenorėję įkyraus romų dėmesio ir pasitikėję savivaldybės reguliariomis paslaugomis, jiems atsakėme. 
Kai kitą rytą šiukšliavežė mašina surinkinėjo šiukšles, paprašėme, kad paimtų ir tuos "daiktus", kurie guli mūsų kieme. Vaikinai, dirbantys su šiukšlių išvežimu, paėmė keletą dėžių, o likusias pažadėjo išvežti kitą rytą su kita, patogesne, mašina. Laukėm tos kitos mašinos pusantros savaitės. Tiek pat laiko mūsų kieme stovėjo sena ir "en" kartų perdažyta virtuvinė lentyna, naktinis staliukas, spintelė, dėžė su nepanaudotom vonios plytelėm, maišas su senais "bliūdais" ir kiti maždaug 15 metų senumo "rakibolai".
Kantrybė mūsų seko. Vieną dieną į gatvę "iškeliavo" lentyna ir spintutė. Na, Bulgarijoje taip keistai praktikuojama su panašiais ir jau nereikalingais daiktais. 
Nuo šios vietos pasakoju tai, ką mačiau pro langą. Virtuvinė lentyna išvažiavo su "karučka" pirmoji ("karučka" - čigonų vežimas su arkliu). Spintutės apžiūrėti atėjo dvi moterys. Jas atsekė ir vyrukai. Kadangi jie pagavo mus tuo momentu, kai mudu su vyru kieme gaudėm šuniukus (iš kur jie - skaityti žemiau:), tai paklausė, ar daugiau nieko nebeturime ko jiems atiduoti... O vienas dar pasisiūlė ir šuniukus pasiimti:) 
Tada varteliai į kiemą buvo atidaryti, o aš grįžau ir vėl viską stebėjau pro langą ir nuo čia pradėsiu pasakoti tai ką papasakojo mano vyras. Vienas čigonas jo paklausė, gal turi kokį televizorių nereikalingą (!?) Mano vyras: "nu kad čia ne elektrinių prietaisų parduotuvė, tačiau štai krosnelė guli". Čigonas: "gerai, tinka. Priduosiu į metalo laužą". 
Kitas: "gal dar kokio metalo yra?". Mano vyras:" ne, tačiau žiūrėk, lentyna senoviška. Gali nunešti į antikvariatą". Atsakymas:"aaa, šita tai aš žiemą krosnį pakūrensiu".
Žodžiu, per penkias minutes įvyko keletą panašių derybų. Galiausiai supratę, kad visko pėsčiomis neparsineš, vienas nubėgo "karučkos" (t.y.vežimo su arkliu), o grįžo 15 metų senumo žaliu opeliu. Mano vyras, pastebėjęs motorizuotą "karučką" paklausė, ar vairuotojas turi bent pažymėjimą. O šis: "bate, kam man tas pažymėjimas. Pažymėjimas juk nevairuoja, aš vairuoju" (kreipinys "bate" bulgarų kalboje reiškia "vyriausiasis broli"). 
Kadangi visi mūsų išmesti daiktai netilpo į tą motorizuotą "karučką", sako tuoj sugrįšią ir viską pasiimsią. Pasiimsią ir tuos šuniukus, apie kuriuos jau užsiminiau.

....šuniukus išgirdau inkščiančius naktį po langais. Pamaniau, kad pasigirdo, ar gal kas iš kaimynų įsigijo. Tačiau kitą rytą mūsų pačių šuo kažko neįprastai trynėsi palei tvorą. Pamanėm, kad labiau ieško saulės, kur šilčiau atsigulti. Vėliau, pravėrus vartelius į gatvę, pamatėm du pūkuotus, maždaug dviejų mėnesių šuniukus. Mūsų reakcija ?!?!?!?!?!...... Kol ieškojom informacijos apie gyvūnų prieglaudą, jie įlindo į mūsų kiemą ir spėjo pasislėpti ir įsipainioti į krūmus. Viliojom, gaudėm ir tikėjomės išvežti į prieglaudą, tačiau galiausiai mums pranešė, kad laikinai gyvūnų nepriima... Istorija baigėsi tuo, kad juos pasiėmė jau mano aprašytieji čigonai. Jie taip pat patvirtino, kad ryte čia jų buvo keturi, nes jau du patinėlius jie buvo paėmę, o čia likusios kalytės.

Pasakoju visa tai ilgai. Pabaigai noriu dar štai ką pridėti. Kai čigonai sugrįžo antrą kartą susirinkti likusios mantos, mano vyras susirūpinusiai jiems pasakęs, kad jau manęs jog šie jį apgavę ir viską paliksią gatvėje. O vienas jų: '"ne, bate, aš čia esu stacionarus ir vietinis. Kaip tau paskui į akis pažiūrėčiau... Juk pažadėjau".

Nežinau, kaip Jums, bet man įspūdį paliko, kad per visą tą laiką čigonai laukė ir klausė, ar galima ką nors pasiimti, ką galima pasiimti, ar dar gal ką turim ką jie gali pasiimti. Neidealizuoju jų..... bet kažkodėl manau, kad skurdžius bulgaras ar kitos tautybės varguolis būtų daręs kitaip...

Pasaulinio garso pranašė Vanga

Faktas. Ką tik pasibaigusiose Žiemos olimpinėse žaidynėse Bulgarijos sportininkai nesužibėjo ir jų "nedėka" pasaulis neišgirdo Bulgarijos himno. Kitas faktas, mes tęsiame temą apie garsius ir didžius bulgarus, kuriuos pasaulis pažįsta - tik ne kiekvienas žino, jog jie kilę iš šios saulės pabučiuotos šalies. Vienas tokių - garsioji pranašė Baba Vanga.

Vangelija Panedeva Dimitrova (Вангелия Панедева Димитрова) gimė 1911 metais Strumicoje, dabartinės Makedonijos teritorijoje. Ištekėjusi nuo 1942-ųjų gyveno Bulgarijoje. Pas aiškiaregę  žmonės važiuodavo iš viso pasaulio – iki šimto tūkstančių per metus. Jos paliktos pranašystės apie žmonijos ateitį populiaresnės net už Nostradamo.
Dabar yra manančiųjų, jog Vangos namai Petriče (Bulgarijos, Makedonijos ir Graikijos sienų sandūroje) yra nepaprastos kosminės energijos traukos antena.
Pasaulinio garso pranašė Vanga
Įdomus ir ne visiems žinomas faktas, kad Vanga buvo susijusi ir su NSO fenomenu. Aiškiaregės dukterėčia Krasimira Stojanova pasakoja, jog jos teta savo namuose kontaktavusi su nežemiškomis būtybėmis iš Vamfimo planetos.
Po nelemtos garsiosios pranašystės apie Stalino mirtį, dėl kurios buvo trumpam patekusi į kalėjimą, Vanga tapo atsargesnė. Nors Stalinas iš tiesų mirė nurodytą dieną ir pranašautoja nedelsiant buvo išleista iš kalėjimo, ateityje tokią svarbią informaciją, kaip valstybių lyderių mirtys ar pasaulinės nelaimės, ji atskleisdavo tik labai ribotai žmonių grupei – suprato, kaip tokios pranašystės gali gąsdinti. Rusai jaučia ypatingą silpnybę Vangos pranašystėmis: bulgarė tiksliai išpranašavo Černobylio nelaimę, SSRS žlugimą, Boriso Jelcino pergalę prezidento rinkimuose, povandeninio laivo „Kurskas“ žūtį…

1967 m. Sofijos pedagoginiame institute įkurta speciali laboratorija aiškiaregystės paslapčiai atskleisti. Jai vadovavęs profesorius Georgijus Lozanovas net buvo įtraukęs Vangą į darbuotojų sąrašus: neraštinga aiškiaregė ten turėjo jaunesniosios mokslinės bendradarbės etatą.
Savo paskutinėje pranašystėje Vanga pasakiusi, kad jai merdėjant aiškiaregystės dovana suteikta 10-metei mergaitei, gyvenančiai Prancūzijoje.

Tiems, kuriems įdomi šios asmenybės biografija, rekomenduoju pasižiūrėti 2013 metų, rusų režisieriaus S. Borčukov filmą "Vangelija".

Jie garsina Bulgarijos vardą, o ar mes juos žinome?

Įsivaizduokite, kad dabar prie Jūsų prieina "klausimėlis" ir nekaltai užklausia, koks asmuo labiausiai asociuojasi su Bulgarija. Aš, asmeniškai, iškart paminėčiau dar V amžiuje gyvenusį senovės bulgarų genties vadą ir šalies įkūrėją Chan Asparuch (ar pamenate legendą apie arklio uodegą?). Kiek pagalvojus, aišku, paminėčiau ir dabartinį prezidentą Rosen Plevneliev. O dar išdidžiau ištarčiau Džon Vinsent Atanasov, pirmojo elektroninio skaitmeninio kompiuterio "tėvo", vardą. Gražu. Tačiau, jei "klausimėlis" paklaustų, "o ar esate ką nors girdėję apie Jordan Radičkov?". Ne. Tad susipažinkime, ne tik su juo, bet ir su kitomis asmenybėmis, garsinančiomis savo šalies vardą pasaulyje.

Viena žymiųjų Bulgarijos asmenybių yra filosofė Julia Kristeva (Юлия Кръстева, gimusi 1941 m. birželio 24 d.). Tai bulgarų-prancūzų filosofė, literatūros kritikė, psichoanalitikė, feministė ir novelistė. Nuo 1960 m. gyvenusi Prancūzijoje.
Julia Kristeva Paryžiuje 2008 m.
Už „kalbos, kultūros ir literatūros sankirtos klausimų inovacinius tyrinėjimus“ J. Kristeva buvo apdovanota Holberg International Memorial Prize 2004 m. 2006 m. už Politinę Mintį įteiktas Hannah Arendt Award.Veselin Topalov (Веселин Топалов, gimęs 1975 m. kovo 15 d.)
Veselin Topalov
Bulgarų šachmatų meistras ir FIDE (World Chess Federation) pasaulio čempionas. 2008 m. balandžio mėnesį FIDE reitingo sąraše jis įvertintas kaip IV pasaulyje su Elo rating 2767. Jo dabartinis treneris ir vadybininkas yra Tarptautinis čempionas Silvio Danailov (Силвио Данаилов).
V. Topalov FIDE World Chess čempionu tapo laimėjęs FIDE World Chess Championship 2005. V. Topalov buvo apdovanotas 2005 Chess Oscar.

Jordan Radičkov (Йордан Радичков, 1929-2004)
Jordan Radičkov paminklas Sofijoje
Žymus bulgarų rašytojas ir dramaturgas, magiškojo realizmo atstovas. Kai kurie literatūros kritikai teigia, kad tai viena ženkliausių XX a. paskutinio ketvirčio figūrų Bulgarijos literatūroje. Dažnai vadinamas bulgariškuoju Kafka ar Gogoliu.
J. Radžikov skirta nemažai literatūros, teatro ir filmų apdovanojimų tiek gimtinėje, tiek užsienyje. Tarp jų Stara Planina Orderis (aukščiausias Bulgarijos orderis, 2003 m.), prestižinis Italijos prizas Grinzane Cavour (1984 m.) ir Tarptautinės Menų Akademijos Paryžiuje prizas (1993 m.). Kaip Bulgarijos-Švedijos Bendradarbiavimo Asociacijos steigėjas ir pirmasis prezidentas gavo Švedų nacionalinį Polar Star Apdovanojimą (1988 m.). 2001 m. buvo nominuotas Nobelio prizui už literatūrą.
J. Radžikov darbai išversti į daugiau kaip 30 kalbų.

Pabaiga Nr. 1. Šiek tiek apie muzikos atstovus, dainuojančius pasauliui, nors ir nebulgariškai...tačiau patys bulgarai jais didžiuojasi.

Filip Bedrosovič Kirkorov (Филипп Бедросович Киркоров) gimė 1967-aisiais Bulgarijoje, Varnos mieste. Tai žvaigždė ryškiai nušvietusi Rusijos bei viso pasaulio muzikos padangę. Filip Kirkorov nuotraukos nuolat pasirodo ant populiariausių žurnalų viršelių. Tai neabejotinai viena turtingiausių, skandalingiausių ir paslaptingiausių asmenybių ne tik Rusijoje, bet ir pasaulinėje šou verslo arenoje.

Filip Kirkorov

Ludmila „Lucy” Diakovska (Людмила Дяковска, 1976 m. balandžio 2 d.) bulgarų dainininkė, šokėja, dainų autorė, išgarsėjusi vokiečių merginų gruėje „No Angels“.
Ludmila „Lucy” Diakovska solinės kompaktinės plokštelės viršelis


Achinora Kumanova (Ахинора Куманова, slapyvardis Nora Nova (Нора Нова)) – bulgarų dainininkė. Tapo garsi 1964 m. sudalyvavusi „Eurovizijos“ dainų konkurse, kaip pirmoji bulgarė atstovavusi Vokietiją. Atliko dainą „Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne“, kuri užfiksuota kaip ilgiausią pavadinimą turinti daina visoje „Eurovizijos“ istorijoje. Deja, su šia daina jai atiteko tik paskutinė vieta…
Achinora Kumanova 1964 m. „Eurovizijoje“


Pabaiga Nr. 2. Tik norėjau suintriguoti, kad lauktumėte tęsinio.
"Klausimėlis" Jus gali užtikti betkur:)