Bulgarų kalbos gramatikos apžvalga

Kažin, ar atsirastų bent vienas, kuris nesutiktų, jog pasaulis paskutiniu metu mažėja. Nekalbu apie fizinius parametrus, tačiau apie jame gyvenančiųjų tarpusavio ryšius. Galimybė susitikti virtualioje erdvėje mažina atstumus, o mokėjimas bendrauti tarptautinėmis kalbomis - plečia draugų ir pažįstamų ratą. Šiais laikais anglų kalbos išmanymas savaime suprantamas, o štai lietuvių, mokančių bulgarų kalba - reta. Ir visi jie didžiuojasi mokėdami šią vieną seniausių Europos kalbų.

Bulgarų kalba (български език) – indoeuropiečių kalbų šeimos, slavų grupės, pietų slavų pogrupio kalba. Pasaulyje bulgariškai kalba virš 9 mln. žmonių. Bulgarų kalba artima bažnytinei slavų kalbai ir iki šiol turi daugelį žodžių, kurie rytų slavų kalbose laikomi archaiškais. Dėl istorinių aplinkybių bulgarų kalboje yra nemažai turkiškos ir graikiškos kilmės žodžių.
Bulgarų kalbos abėcėlę sudaro 30 raidžių:
А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, Ъ ъ, Ь ь, Ю ю, Я я

Lyginant su rusų kalbos alfabetu, bulgarų kalboje nėra raidžių Ы, Э ir Ё.

DAIKTAVARDIS (имената): priešingai nei kitose slavų kalbose, bulgarų kalboje beveik nėra linksnių. Joje sintaksiniai santykiai reiškiami ne linksnių galūnėmis, bet prielinksniais ir žodžių tvarka sakinyje. Išraiškingiausią funkciją atlieka prielinksniai на, с (със), atitinkantys lietuviškojo kilmininko, naudininko, įnagininko linksnius.
жената на Каменов - Kamenovo žmona (kilm.l.)
книгата на ученика - mokinio knyga (kilm.l.)
отговарям на Каменов - atsakyti Kamenovui (naud.l.)
пътувам с влак - keliauju traukiniu (įnag. l)
пиша с молив - rašau tušinuku (įnag. l.)

Galininko linksniui išreikšti bulgarų kalboje dažniausiai vartojamas vardinininkas.
Pavyzdžiui:
работа – darbas
автомобил – automobilis

ir
имам работа – turiu darbą
имам автомобил – turiu automobilį

Dažniausiai pasitaikantys prielinksniai vietai apibūdinti: за, в (във), на, при:
Каменови живеят в блока до киното – Kamenovai gyvena gyvenamajame name prie kino
има вестници – Ant stalo guli laikraščiai
Той стои при (до) масата – Jis stovi prie stalo

Taigi ši kalba yra analitinė, o ne sintetinė, kaip kitos slavų kalbos.
Bulgarų kalboje dominuoja 3 giminės: vyriškoji (мъжки род), moteriškoji (женски род) ir nekatroji (среден род).
Tai pat būdingas bulgarų kalbos požymis – žymimasis artikelis (определителен член), pridedamas prie daiktavardžio, kartais būdvardžio, galūnės: -ът (vyriškos giminės), -та (moteriškosios giminės) ir -то (nekatrosios giminės):
– ученик - ученикът (angl. a schoolboy - the schoolboy) – mokinys
– майка - майката (angl. a mother - the mother) – mama
– момче - момчето (angl. a boy - the boy) – berniukas
– село - селото (angl. a village - the village) – kaimas
Daugiskaitoje: - ите:
– ученици - учениците (angl. schoolboys - the schoolboys) – mokiniai
– майки - майките (angl. mothers - the mothers) – mamos
– момчета - момчетата (angl. boys - the boys) – berniukai
– села - селата (angl. villages - the villages) – kaimai

BŪDVARDIS (прилагателни имена): kaip ir lietuvių, taip ir bulgarų kalboje būdvardis giminiuojamas, kaitomas skaičiais, ir laipsniuojamas. Tačiau, būdvardis nelinksniuojamas.
– добър, добрa, добpи/по-добър, най-добър – geras, gera, geri/geresnis, geriausias
– бял, бяла, бели/по-бял, най-бял – baltas, balta, balti/baltesnis, balčiausias

VEIKSMAŽODIS (глагол): vienas charakteringesnių bulgarų kalbos bruožų – bendraties nebuvimas. Žodynuose visada pateikiamas vienaskaitos pirmo asmens esamojo laiko veiksmažodis: спя miegoti, ходя eiti.
Sakiniuose naudojama priedėlio да ir asmeninio veiksmažodžio formos konstrukcija:
спя miegoti
искам да спя – noriu miegoti
искаш да спиш – nori miegoti
иска да спи – nori miegoti
искаме да спим – norime miegoti
искате да спите – norite miegoti
искат да спят – nori miegoti
Bulgarų kalba turi 9 laikus: esamasis (cегашно време), esamasis istorinis (cегашно историческо).
4 būtieji: būtasis nebaigtinis laikas (imperfectum) минало несвършено време), būtasis baigtinis laikas (минало свършено време), būtasis neapibrėžtasis laikas (perfectum, минало неопределено време), būtasis laikas (past perfect, минало предварително време), būtasis pasakojamasis (минало преизказно).
2 būsimieji: būsimasis paprastasis (бъдеще време), būsimasis laikas praeityje (futurum praeteriti, бъдеще време в миналото).


Apžvalga parašyta remiantis

..."bate, kaip aš tau paskui į akis pažiūrėčiau"

Savo pasakojimą pradėsiu istorija, kurią 11 amžiuje aprašė persų poetas. Anot epo, 5 a. Persijos karalius Bahramas V gavo dovanų iš Indijos valdovo 10,000 muzikantų. Tam kad šie dirbtų žemę ir iš to pragyventų, karalius davė jiems sėklų ir asilų. Tačiau muzikantai sėklas suvalgė, o po metų atėjo vėl prašyti. Karalius juos išvarė klajoti ant asilų po pasaulį...

Susimąsčiau apie čigonus, mandagiai vadinamus romais, kitaip. Dažnai apie juos galvodavau, kaip apie smulkius vagišius, būrėjus ir valkatas. Tačiau tokių yra ir kitos tautybės žmonių tarpe... O čigonai tiesiog gyvena iš vietos į vietą keliaujančiomis bendruomenėmis ir nedirba visuomenei naudingo darbo. 

Pabandysiu nupiešti jums tai, kas vyko šį savaitgalį. 
Pradėsiu nuo to, kad prieš kelias savaites atšilus orui nusprendėme sutvarkyti rūsį. Visus nereikalingus daiktus ir senus baldus iškėlėme į kiemą. Tikėjomės vieną rytą išmesti juos kartu su kitomis šiukšlėmis, kurias kas antrą rytą išveža miesto šiukšlių surinkimo mašina. Dar tą pačią dieną, patvoriu ėmė trintis tolimesni kaimynai čigonai ir KLAUSĖ, gal turime jiems ką nors, kas mums nereikalinga. Nors visas kiemas buvo užverstas mums nereikalingais daiktais, tačiau nenorėję įkyraus romų dėmesio ir pasitikėję savivaldybės reguliariomis paslaugomis, jiems atsakėme. 
Kai kitą rytą šiukšliavežė mašina surinkinėjo šiukšles, paprašėme, kad paimtų ir tuos "daiktus", kurie guli mūsų kieme. Vaikinai, dirbantys su šiukšlių išvežimu, paėmė keletą dėžių, o likusias pažadėjo išvežti kitą rytą su kita, patogesne, mašina. Laukėm tos kitos mašinos pusantros savaitės. Tiek pat laiko mūsų kieme stovėjo sena ir "en" kartų perdažyta virtuvinė lentyna, naktinis staliukas, spintelė, dėžė su nepanaudotom vonios plytelėm, maišas su senais "bliūdais" ir kiti maždaug 15 metų senumo "rakibolai".
Kantrybė mūsų seko. Vieną dieną į gatvę "iškeliavo" lentyna ir spintutė. Na, Bulgarijoje taip keistai praktikuojama su panašiais ir jau nereikalingais daiktais. 
Nuo šios vietos pasakoju tai, ką mačiau pro langą. Virtuvinė lentyna išvažiavo su "karučka" pirmoji ("karučka" - čigonų vežimas su arkliu). Spintutės apžiūrėti atėjo dvi moterys. Jas atsekė ir vyrukai. Kadangi jie pagavo mus tuo momentu, kai mudu su vyru kieme gaudėm šuniukus (iš kur jie - skaityti žemiau:), tai paklausė, ar daugiau nieko nebeturime ko jiems atiduoti... O vienas dar pasisiūlė ir šuniukus pasiimti:) 
Tada varteliai į kiemą buvo atidaryti, o aš grįžau ir vėl viską stebėjau pro langą ir nuo čia pradėsiu pasakoti tai ką papasakojo mano vyras. Vienas čigonas jo paklausė, gal turi kokį televizorių nereikalingą (!?) Mano vyras: "nu kad čia ne elektrinių prietaisų parduotuvė, tačiau štai krosnelė guli". Čigonas: "gerai, tinka. Priduosiu į metalo laužą". 
Kitas: "gal dar kokio metalo yra?". Mano vyras:" ne, tačiau žiūrėk, lentyna senoviška. Gali nunešti į antikvariatą". Atsakymas:"aaa, šita tai aš žiemą krosnį pakūrensiu".
Žodžiu, per penkias minutes įvyko keletą panašių derybų. Galiausiai supratę, kad visko pėsčiomis neparsineš, vienas nubėgo "karučkos" (t.y.vežimo su arkliu), o grįžo 15 metų senumo žaliu opeliu. Mano vyras, pastebėjęs motorizuotą "karučką" paklausė, ar vairuotojas turi bent pažymėjimą. O šis: "bate, kam man tas pažymėjimas. Pažymėjimas juk nevairuoja, aš vairuoju" (kreipinys "bate" bulgarų kalboje reiškia "vyriausiasis broli"). 
Kadangi visi mūsų išmesti daiktai netilpo į tą motorizuotą "karučką", sako tuoj sugrįšią ir viską pasiimsią. Pasiimsią ir tuos šuniukus, apie kuriuos jau užsiminiau.

....šuniukus išgirdau inkščiančius naktį po langais. Pamaniau, kad pasigirdo, ar gal kas iš kaimynų įsigijo. Tačiau kitą rytą mūsų pačių šuo kažko neįprastai trynėsi palei tvorą. Pamanėm, kad labiau ieško saulės, kur šilčiau atsigulti. Vėliau, pravėrus vartelius į gatvę, pamatėm du pūkuotus, maždaug dviejų mėnesių šuniukus. Mūsų reakcija ?!?!?!?!?!...... Kol ieškojom informacijos apie gyvūnų prieglaudą, jie įlindo į mūsų kiemą ir spėjo pasislėpti ir įsipainioti į krūmus. Viliojom, gaudėm ir tikėjomės išvežti į prieglaudą, tačiau galiausiai mums pranešė, kad laikinai gyvūnų nepriima... Istorija baigėsi tuo, kad juos pasiėmė jau mano aprašytieji čigonai. Jie taip pat patvirtino, kad ryte čia jų buvo keturi, nes jau du patinėlius jie buvo paėmę, o čia likusios kalytės.

Pasakoju visa tai ilgai. Pabaigai noriu dar štai ką pridėti. Kai čigonai sugrįžo antrą kartą susirinkti likusios mantos, mano vyras susirūpinusiai jiems pasakęs, kad jau manęs jog šie jį apgavę ir viską paliksią gatvėje. O vienas jų: '"ne, bate, aš čia esu stacionarus ir vietinis. Kaip tau paskui į akis pažiūrėčiau... Juk pažadėjau".

Nežinau, kaip Jums, bet man įspūdį paliko, kad per visą tą laiką čigonai laukė ir klausė, ar galima ką nors pasiimti, ką galima pasiimti, ar dar gal ką turim ką jie gali pasiimti. Neidealizuoju jų..... bet kažkodėl manau, kad skurdžius bulgaras ar kitos tautybės varguolis būtų daręs kitaip...

Pasaulinio garso pranašė Vanga

Faktas. Ką tik pasibaigusiose Žiemos olimpinėse žaidynėse Bulgarijos sportininkai nesužibėjo ir jų "nedėka" pasaulis neišgirdo Bulgarijos himno. Kitas faktas, mes tęsiame temą apie garsius ir didžius bulgarus, kuriuos pasaulis pažįsta - tik ne kiekvienas žino, jog jie kilę iš šios saulės pabučiuotos šalies. Vienas tokių - garsioji pranašė Baba Vanga.

Vangelija Panedeva Dimitrova (Вангелия Панедева Димитрова) gimė 1911 metais Strumicoje, dabartinės Makedonijos teritorijoje. Ištekėjusi nuo 1942-ųjų gyveno Bulgarijoje. Pas aiškiaregę  žmonės važiuodavo iš viso pasaulio – iki šimto tūkstančių per metus. Jos paliktos pranašystės apie žmonijos ateitį populiaresnės net už Nostradamo.
Dabar yra manančiųjų, jog Vangos namai Petriče (Bulgarijos, Makedonijos ir Graikijos sienų sandūroje) yra nepaprastos kosminės energijos traukos antena.
Pasaulinio garso pranašė Vanga
Įdomus ir ne visiems žinomas faktas, kad Vanga buvo susijusi ir su NSO fenomenu. Aiškiaregės dukterėčia Krasimira Stojanova pasakoja, jog jos teta savo namuose kontaktavusi su nežemiškomis būtybėmis iš Vamfimo planetos.
Po nelemtos garsiosios pranašystės apie Stalino mirtį, dėl kurios buvo trumpam patekusi į kalėjimą, Vanga tapo atsargesnė. Nors Stalinas iš tiesų mirė nurodytą dieną ir pranašautoja nedelsiant buvo išleista iš kalėjimo, ateityje tokią svarbią informaciją, kaip valstybių lyderių mirtys ar pasaulinės nelaimės, ji atskleisdavo tik labai ribotai žmonių grupei – suprato, kaip tokios pranašystės gali gąsdinti. Rusai jaučia ypatingą silpnybę Vangos pranašystėmis: bulgarė tiksliai išpranašavo Černobylio nelaimę, SSRS žlugimą, Boriso Jelcino pergalę prezidento rinkimuose, povandeninio laivo „Kurskas“ žūtį…

1967 m. Sofijos pedagoginiame institute įkurta speciali laboratorija aiškiaregystės paslapčiai atskleisti. Jai vadovavęs profesorius Georgijus Lozanovas net buvo įtraukęs Vangą į darbuotojų sąrašus: neraštinga aiškiaregė ten turėjo jaunesniosios mokslinės bendradarbės etatą.
Savo paskutinėje pranašystėje Vanga pasakiusi, kad jai merdėjant aiškiaregystės dovana suteikta 10-metei mergaitei, gyvenančiai Prancūzijoje.

Tiems, kuriems įdomi šios asmenybės biografija, rekomenduoju pasižiūrėti 2013 metų, rusų režisieriaus S. Borčukov filmą "Vangelija".

Jie garsina Bulgarijos vardą, o ar mes juos žinome?

Įsivaizduokite, kad dabar prie Jūsų prieina "klausimėlis" ir nekaltai užklausia, koks asmuo labiausiai asociuojasi su Bulgarija. Aš, asmeniškai, iškart paminėčiau dar V amžiuje gyvenusį senovės bulgarų genties vadą ir šalies įkūrėją Chan Asparuch (ar pamenate legendą apie arklio uodegą?). Kiek pagalvojus, aišku, paminėčiau ir dabartinį prezidentą Rosen Plevneliev. O dar išdidžiau ištarčiau Džon Vinsent Atanasov, pirmojo elektroninio skaitmeninio kompiuterio "tėvo", vardą. Gražu. Tačiau, jei "klausimėlis" paklaustų, "o ar esate ką nors girdėję apie Jordan Radičkov?". Ne. Tad susipažinkime, ne tik su juo, bet ir su kitomis asmenybėmis, garsinančiomis savo šalies vardą pasaulyje.

Viena žymiųjų Bulgarijos asmenybių yra filosofė Julia Kristeva (Юлия Кръстева, gimusi 1941 m. birželio 24 d.). Tai bulgarų-prancūzų filosofė, literatūros kritikė, psichoanalitikė, feministė ir novelistė. Nuo 1960 m. gyvenusi Prancūzijoje.
Julia Kristeva Paryžiuje 2008 m.
Už „kalbos, kultūros ir literatūros sankirtos klausimų inovacinius tyrinėjimus“ J. Kristeva buvo apdovanota Holberg International Memorial Prize 2004 m. 2006 m. už Politinę Mintį įteiktas Hannah Arendt Award.Veselin Topalov (Веселин Топалов, gimęs 1975 m. kovo 15 d.)
Veselin Topalov
Bulgarų šachmatų meistras ir FIDE (World Chess Federation) pasaulio čempionas. 2008 m. balandžio mėnesį FIDE reitingo sąraše jis įvertintas kaip IV pasaulyje su Elo rating 2767. Jo dabartinis treneris ir vadybininkas yra Tarptautinis čempionas Silvio Danailov (Силвио Данаилов).
V. Topalov FIDE World Chess čempionu tapo laimėjęs FIDE World Chess Championship 2005. V. Topalov buvo apdovanotas 2005 Chess Oscar.

Jordan Radičkov (Йордан Радичков, 1929-2004)
Jordan Radičkov paminklas Sofijoje
Žymus bulgarų rašytojas ir dramaturgas, magiškojo realizmo atstovas. Kai kurie literatūros kritikai teigia, kad tai viena ženkliausių XX a. paskutinio ketvirčio figūrų Bulgarijos literatūroje. Dažnai vadinamas bulgariškuoju Kafka ar Gogoliu.
J. Radžikov skirta nemažai literatūros, teatro ir filmų apdovanojimų tiek gimtinėje, tiek užsienyje. Tarp jų Stara Planina Orderis (aukščiausias Bulgarijos orderis, 2003 m.), prestižinis Italijos prizas Grinzane Cavour (1984 m.) ir Tarptautinės Menų Akademijos Paryžiuje prizas (1993 m.). Kaip Bulgarijos-Švedijos Bendradarbiavimo Asociacijos steigėjas ir pirmasis prezidentas gavo Švedų nacionalinį Polar Star Apdovanojimą (1988 m.). 2001 m. buvo nominuotas Nobelio prizui už literatūrą.
J. Radžikov darbai išversti į daugiau kaip 30 kalbų.

Pabaiga Nr. 1. Šiek tiek apie muzikos atstovus, dainuojančius pasauliui, nors ir nebulgariškai...tačiau patys bulgarai jais didžiuojasi.

Filip Bedrosovič Kirkorov (Филипп Бедросович Киркоров) gimė 1967-aisiais Bulgarijoje, Varnos mieste. Tai žvaigždė ryškiai nušvietusi Rusijos bei viso pasaulio muzikos padangę. Filip Kirkorov nuotraukos nuolat pasirodo ant populiariausių žurnalų viršelių. Tai neabejotinai viena turtingiausių, skandalingiausių ir paslaptingiausių asmenybių ne tik Rusijoje, bet ir pasaulinėje šou verslo arenoje.

Filip Kirkorov

Ludmila „Lucy” Diakovska (Людмила Дяковска, 1976 m. balandžio 2 d.) bulgarų dainininkė, šokėja, dainų autorė, išgarsėjusi vokiečių merginų gruėje „No Angels“.
Ludmila „Lucy” Diakovska solinės kompaktinės plokštelės viršelis


Achinora Kumanova (Ахинора Куманова, slapyvardis Nora Nova (Нора Нова)) – bulgarų dainininkė. Tapo garsi 1964 m. sudalyvavusi „Eurovizijos“ dainų konkurse, kaip pirmoji bulgarė atstovavusi Vokietiją. Atliko dainą „Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne“, kuri užfiksuota kaip ilgiausią pavadinimą turinti daina visoje „Eurovizijos“ istorijoje. Deja, su šia daina jai atiteko tik paskutinė vieta…
Achinora Kumanova 1964 m. „Eurovizijoje“


Pabaiga Nr. 2. Tik norėjau suintriguoti, kad lauktumėte tęsinio.
"Klausimėlis" Jus gali užtikti betkur:)

Ar Bulgarijos tauta nuvers valdžią?

Mėnesį trukusioje tinklaraščio apklausoje Jūs, skaitytojai, nusprendėte, kad dabartinė Bulgarijos valdžia su Plamen Orešarski priešakyje, turėtų atsistatydinti. Už tai pasisakė 59 proc. skaitytojų. Likusieji (41 proc.) neturi nuomonės, tačiau jiems įdomu, kuo baigsis liaudies pasipriešinimas.
Šiuo metu situacija nesikeičia.

България протестира без да спира / Bulgarija protestuoja ir nesustojaTarptautinėje žiniasklaidoje nemažėja pranešimų apie Bulgarijoje jau pusmetį trunkantį protestą prieš vietos valdžią. Apie tai nuo ko viskas prasidėjo ir kas vyksta, pasakoja vietinis, nepanoręs prisistatyti. Apgailestauju nesuprantančių bulgarų kalbos (tam tikrą vertimą ir paaiškinimus galite rasti antrąjame komentare po publikacijos:)

Всяка сутрин центъра на София мирише на кафе, което охотно се пие от стотици протестиращи хора. Всеки ден има шествие по улиците по различни маршрути. Всяка вечер стоя в трафик, защото центърът на столицата е блокиран! И това се сапочна от над 150 дни. Да, България протестира!!
Катализатор на тези протести беше назначение на депутата от ДПС Делян Пеевски за шеф на ДАНС  - Държавна Агенция за Национална Сигурност. Това беше решение на премиера Пламен Орешарски. А от къде се пръкна той? Той е бивш министър на финансите от 2006 до 2009 година, когато за България бяха спрени всички еврофондове, защото управляваха и крадяха БСП. Сега БСП отново са на власт и сложиха тази марионетка за премиер. А защо пак са на власт ще попитате? Защото предишния премиер Бойко Борисов си подаде оставката под натиска на стотина души, които протестираха против високите сметки за ток. И въпреки, че правителството на Бойко е най-успешното от 24 години насам, сега пак управляват популистите комунисти.  Не всеки рационалномислещ българин може да разбира това, но ситуацията е такава... Нека да започна от началото.
На 12 май 2013 г се проведоха предсрочни парламентарни избори. Предсрочни защото Б. Борисов подаде оставка (както споменах по-горе). Българският народ избра 4 партии в Парламента: ГЕРБ (с лидер и бившия министър председател Б. Борисов), БСП, ДПС и Атака. Въпреки най-големият брой депутати (97) ГЕРБ не успя да състави правителство и то беше съставено от коалиция на БСП и ДПС с подкрепата на Атака.
Българите, очевидно, са изключително недоволни от това правителство, което управлява по безскруплен, некомпетентен и нагъл начин. Според мен, правителство води страната към катастрофа. Неспособно да се справи с финансите, то вече изтегли 1 милиард евро заем, който ще трябва да бъде връщан от всички граждани.  Също така бяха спрени пари от европейските фондове за строежа на изкючително важни инфраструктурни проекти – тунела под връх Шипка и Западната дъга на Софийския околовръстен път, на обща стойност над 131 милиона евро! И както вече споменах, назначението на Делян Пеевски за управяващ най-важната агенция в страната принуди българският народ да избухне. И мен също!
Делян Пеевски е много противоречива личност, свързвана често с подземния свят и мафията в България. Живея в съседство до него и всеки ден виждам как го пазят десетки мутри с джипове, а това в България вече почти не се среща....
Затова българите излязоха. Излязоха не само за да махнат тази антиперсона от този важен пост. Излязоха да кажат, че не са доволни да ги управяват комунисти с турци и националисти и че искат нови избори. Кулминацията на протестите беше на 40-ия ден, когато Парламентът беше окупиран от хиляди хора, а полицията реши да изкара депутатите с автобус. Автобусът беше потрошен, а много хора пострадаха и бяха бити от полиция и жандармерия.
Проведоха се и протестни пешеходни протести от София до Евксиноград (морската резиденция на парламента) за да се протестира дори когато депутатите почиват и ходят на плаж по бански.
От скоро към протестите вече се включиха и студентите, които са окупирали Софийския Университет. Очаква се и всички театри в София да спрат представленията си и да се включат в протестите. Започва окупация и на парламента!
И вярвам, че това не е края. Не е края за българския глас, който в синхрон  вика на Пламен Орешарски да напуска официално през главната врата вместо да изследва всички задни входове на сградата на Парламента, защото навсякъде го посрещат и изпращат с освирквания. 

Аноним

Spalvingiausi Bulgarijos muzikos atlikėjai, grupės

Tegyvuoja muzikuojanti Bulgarija!
Šįkart apie muzikos kūrėjus ir atlikėjus. Aprašytieji atrinkti subjektyviai ir išdėstyti abėcėlės tvarka. Juk muzika - skonio reikalas. Kas negražu - į tai nežiūrim, kas nerišlu - to neskaitom, o kas neskamba - to neklausom;)
Be to, kviečiu ir Jus pasidalinti nuomonėmis apie mėgstamiausius (arba ne) šios šalies muzikus!

Azis/Азис tikrasis vardas Vasil Troyanov Boyanov (Васил Троянов Боянов) gimė 1978 m. Tai bulgarų-čigonų čalgos (pop-folk) dainininkas. Spalvinga asmenybė, garsus dėl netradicinės lytinės orientacijos.
Jo diskografijoje: „Bučiuok mane“ („Целувай Ме“, 2003 m.), „Nuogai“ („На Голо“, 2003 m.), „Karalius“ („Кралят“, 2004 m.) ir kt.
Azis yra įrašęs ir atlikęs daug dainų su kitais žymiais Bulgarijos pop-folk daininkais.
2006 m. atlikėjas dalyvavo Eurovizijos dainų konkurse, kur daininkei Marianai Popovai (Маряна Попова) padėjo atlikti dainą „Let Me Cry“. Daina į didįjį finalą nepateko.
Nuo 2005 m. Azis bandė politinę karjerą kaip Evroma politinės partijos narys ir dalyvavo 2005 m. vasaros rinkimų kampanijoje. Nesurinkęs pakankamo kiekio balsų, Parlamento nariu netapo.
2006 m. TV programoje „Didieji Bulgarai“ („Великите Българи“ – „Greatest Britons“ (BBC) bulgariška versija) Azis priskirtas prie XXI a. didžiausių visų laikų bulgarų.
2006 m. spalio 1 d. Azis vedė ilgalaikį draugą Niki Kitaeca (Ники Китаецa). Tačiau pagal Bulgarijos įstatymus ši santuoka legaliai nepripažinta.
2007 m. rugpjūčio 5 d. Azis tapo tėvu. Jo naujagimė dukra vardu Raja (Рая). Rajos gyvybė pradėta dirbtinio apvaisinimo būdu; jos tikroji mama – Azis ilgametė draugė Gala (Гала). Deja, 2008 m. vasarą Azis ir Kitaec santuoka iširo.


Grupės BULGARO kompaktinės plokštelės viršelis
Bulgaro/Булгаро grupė įkurta 2002 m. Grupės muzika – etninio skambesio ir šiandieninių electro elementų sujungimas. Pirmoji „Bulgaro“ plokštelė turtinga orientaliniais etniniais elementais (dominuoja afrikietiški, turkiški, arabiški, čigoniški ir, žinoma, bulgariški). Liaudiškos bulgarų dainos girdimos dainose „Orgasmus“ ir „Cyber Cry“. Vokalai atlikti „Angelite – Bulgarijos balsai“ („Български гласове – Ангелите”) choro.Desislava/ДесиСлава, tikrasis vardas Desislava Ivanova (Десислава Иванова). Gimė 1979 m. Radnevo (Раднево). Tai pop-folk, čalga (чалга) ir R and B, pop muzikos stilių atlikėja.
Dainininkė Desislava

1996 m. Desi Slava su orkestru išleido pirmąjį albumą „Orchestra Radnevo – soloists“. Tačiau vėliau Desislava atliekamos muzikos žanrą nusprendė pakeisti. Pasirašiusi sutartį su Bulgarijos prodiuserių kompanija „Payner“ ir išleido 4 albumus. Šiandien ji yra viena garsiausių dainininkių šalyje. Tai įrodo įvairūs jai suteikti apdovanojimai. Keletas jų:
 • 1994 m. Pirmasis apdovanojimas radijo „Stara Zagora“ („Стара Загора“)
 • 1999 m. apdovanojimas už geriausią pasirodymą konkurse „Gold mustang“
 • 2000 Metų Hitas – daina „Vyrai nori visko”(„Mъжете всичко искат“). Specialus apdovanojimas „World festival of arts” Hollywood
 • Hit Cocktail apdovanojimas – Metų daininkė ir Metų įrašas „Miela mano, mielas mano“ („Мила моя, мили мой“)
 • Naujojo folkloro apdovanojimas (Награди на Нов Фолк) už – Metų albumą „Ezi-Tura“ („Ези Тура“), Metų dainą „Baltos naktys“ („Бели Нощи“)
 • 2004 m. Naujojo folkloro apdovanojimas – Metų video „Geidžiu“ („Жадувам“)
 • 2005 m. Naujojo folkloro apdovanojimas – Dueto metų daina „Sakai, kad mane myli“ („Казваш, че ме обичаш“)
 • 2006 m. Naujojo folkloro apdovanojimas – Metų video „Kažkurią dieną“ („Някой ден“).


Glorija/Глория, tikrasis vardas Galina Peneva Ivanova (Галина Пенева Иванова). Gimė 1973 m. Ruse (Русе). tai žymi pop-folk daininkė.
Daininkės biografijoje ryškūs vaikystėje patirti nemalonumai: Glorija buvo beveik netekusi kojų, iki 18 metų važinėjo vežimėliu. Tačiau mamos bei pačios dainininkės viltimi ir užsispyrimu Glorija ryžosi viskam. Po antros prof. Šoilev operacijos Glorija galėjo atsistoti.
Šiandien manoma, kad Glorija yra populiariausia savo kartos čalga muzikos stiliaus dainininkė, vadinama net Čalga Mama („Чалга Мама“).

Christo Christov/Христо Христов gimė 1962 m. Sofijoje (София). Jo muzikinis talentas pastebėtas ankstyvoje jaunystėje. 12 metų laimėjo pirmąjį apdovanojimą Valstybiniame Fortepijono Konkurse. Turėdamas 19 metų užėmė pirmąją vietą kompozitorių konkurse „1300 metų Bulgarijai”.
Christo Christov
Ch. Christov 1988 m. baigė Valstybinę Muzikos Akademiją, choro ir orkestro dirigavimo specialybę.
Prie svarbesnių muziko gyvenimo momentų priklauso:
 • 1988 m. dirigento pareigos Varnos filharmonijoje (Варненска филхармония)
 • 1992 m. Vienos Vasaros Festivalio (Vienna Summer Festival) Savaria Symphony Orchestra dirigentas
 • 1995 m. pakvietimas atlikti naujos Vienna Kammeroper produkcijos
 • 2002 m. dirigento pareigos Valstybinėje Filharmonijoje Sofijoje (Софийска филхармония).

Isihia/Исихия
ISIHIA muzikos grupės logotipas
„Isihia“ yra netipiškas Bulgarijos muzikos reiškinys. Tai grupė, kuri savo muzikai motyvus semia iš daugiametės Bulgarijos, taip pat ir kitų tautų, gyvenusių šiandieninėje Bulgarijos teritorijoje tradicijų.
„Isihia“ muzika rami, sodri chorų dainavimu, dažnai įdainuojami senoviniai cerkvių tekstai. Išskirtinis ritmas atliekamas tupanu. Juo tarsi suteikiama aliuzija į viduramžius bei suteikiamas dinamiško, o kartais dramatiško skambesio atspalvis.
Manoma, kad „Isihia“ yra ne tik muzikinis, bet ir istorinis žvilgsnis į bulgarų praeitį. Grupės muzika bando atsakyti bulgarams į pagrindinį klausimą: „kas esame ?“, „iš kur atėjome ?“ bei „kokios yra mūsų tradicijos ?“.
Grupės „Isihia“ pavadinimas kilęs nuo religinio judėjimo Hesychast. Šis judėjimas iškilo paskutiniais Antrosios Bulgarijos valstybės gyvavimo metais. Hesychastai tvirtino, kad visa mirtina yra prakeikta, o išganytomis lieka tik stačiatikių tikėjimo sielos. Judėjimo dėka bulgarai išlaikė savo religinę ir tautinę tapatybę turkų valdymo metais.
Viduramžių krikščionims žodis Isihia reiškė ramybę bei susijungimą su dievu.


Lili Ivanova/Лили Иванова gimė 1939 m. Kubrat (Кубрат). 1959 m. baigė Varnos Slaugių medicinos mokyklą, bet po 2 metų pradėjo muzikinę karjerą Sofijoje. Jos pirmasis hitas „Šeštadienio vakaras“ („Събота Вечер“) išleistas 1963 m. Šiuo metu Lili Ivanova turi fundaciją skirtą našlaičiams „Lili Ivanova Foundation“.
Apdovanojimai:
 • 1966 m. The Golden Key Bratislavoje (Slovakija)
 • Apie 10 tarptautinių apdovanojimų (nuo 1966 m. iki 1976 m.)
 • International Association of the Women nominuota kaip žymiausia XX a. moteris
Už didžiulius pasiekimus Bulgarijos Pop muzikoje, 1999 m. Lili Ivanovai suteiktas aukščiausio lygio Bulgarijos Respublikos Prezidento Petar Stoyanov (Петър Стоянов) Stara Planina (Стара Планина) Orderis.

Lot Lorien/Лот Лориен grupė, įkurta 1997 m., greitai įgijo populiarumą Bulgarijoje ir užsienyje. Muziką „Lot Lorien“ (kaip patys tvirtina) galima apibūdinti etno-progressive art-rock. Jų stilius remiasi bulgariškos liaudies muzikos, keltų, rock ir new age muzika. Grupės nariai groja daugeliu būgninių instrumentų, pvz. timpanu, džembe ir darbuka.
LOT LORIEN koncertuoja
„Lot Lorien“ grojo užsienyje: Pietų Korėjoje, Rusijoje, Turkijoje, Jugoslavijoje, Kipre, Kroatijoje, Makedonijoje, Lenkijoje. Grupė yra IOV (International organization of folk arts, organizacija susijusi su UNESCO) narys nuo 2003 m.Miroslav Dimitrov/Мирослав Димитров gimė 1973 m. Burgas (Бургас). Fortepijonu pradėjo groti 4 metų. Miroslav Dimitrov pirmąjį koncertą atliko 7 metų amžiaus. 14 metų kartu su Bulgarijos Filharmonija grojo L. van Beethoveno, Koncertą Nr 1 Op. 15 C major.
Miroslav Dimitrov
1992 m. Burgas baigė „Pančo Vladigerov“ („Панчо Владигеров“) Muzikos Mokyklą. Tais pačiais metais buvo priimtas į Muzikos Akademiją Sofijoje. 1997 m. Miroslav Dimitrov mokslus tęsė Karališkoje Hagos Konservatorijoje.
Miroslav Dimitrov koncertavo filharmonijose Sofijoje, Ruse, Plevene, Burgase. Grojo tarptautiniuose Festivaliuose „March Musical Days“, Meniniame Festivalyje „Apolonia“ 1996 m. bei „Salonica, Culture Capital of Europe“, Graikija 1997 m. 1994 m. buvo pakviestas dalyvauti III European Piano Teachers Association (EPTA) Kongreso atidaryme. Dimitrov turėjo savo solinius koncertus Cöteanum, Šveicarija (1999 m.), de Amstelkerk, Amsterdamas, bei Laurenskerk, Roterdamas (2000 m.).


OM grupę 1991 m. įkūrė Nikolaj Ivanov (Николай Иванов). Grupės tikslas – kurti muziką, savyje jungiančią jazz, ambient, new age, minimalizmo bei bulgarų folkloro elementus. Grupė yra grojusi daugelyje koncertų ir festivalių Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Čekijoje ir Indijoje.
Nikolaj Ivanov
Spalvingiausia grupės OM persona yra pats grupės įkūrėjas Nikolaj Ivanov. Tai 14 filmų apie Bulgarijos vienuolynus, šventoves ir legendas muzikos autorius. Filmas „Laiškai į požemį“ („Писма до долната земя“) laimėjo pirmąjį apdovanojimą Sankt Peterburgo festivalyje bei filmo kritikų apdovanojimą Varnos festivalyje. Už „Akmens pastatymas“ („Туренето на камъка“) apdovanotas „Billy Brand“ festivalyje Berlyne.
Nikolaj Ivanov buvo dvisavaitinės ekspedicijos „Koncert Everest“ iniciatorius. Ekspedicijos metu kartu su Theodosii Spassov (Теодоси Спасов) ir grupe muzikų grojo Kalapataro viršukalnėje (5 345 m aukštyje) surengtame koncerte. Įvykis įrašytas į Guiness rekordų knygą.Slavi Trifonov/Слави Трифонов, tikrasis vardas Stanislav Todorov Trifonov (Станислав Тодоров Трифонов). Gimė 1966 m. Pleven (Плевен). Tai Bulgarijos šou žmogus, aktorius, daininkas. Dažniausiai atlieka čalga ir pop-rock muziką. Pasižymi ir kitais įvairiais muzikos eksperimentais, kuriuos kūrybiškai įkūnija su paties įkurta Ku-Ku Bend (Ку-Ку Бенд) grupe.
Atlikėjas Slavi Trifonov
Slavi Trifonov – taip pat televizijos programos „Slavi Show“ („Шоуто на Слави“) šeimininkas. Tai naktinis pokalbių, muzikos ir šokių šou, viena žiūrimiausių programų, ir labiausių kritikuojamų dėl kontroversiško humoro.
2006 m. Slavi pradėjo naują realybės šou „Šok su manim“ („Танцувай с мен“). Programa skirta nežinomiems talentingiems šokėjams, o 2007 m. „Music Idol“ („Музик Айдъл“) – iki šiol neatrastiems talentingiems dainininkams pasirodyti.


Shambles
Gali susidaryti įspūdis, kad Bulgarija yra etninės, jazz ir lengvo pop muzikos šalis. Šalis, kurioje nėra vietos sunkiai muzikai, o tiksliau gotiškam metalui, kuris dominuoja skandinaviškuose ir šiaurės Europos kraštuose. „Shambles“ iš Bulgarijos vis dėlto paneigia šią hipotezę.
Grupė įkurta 1997 m. Blagoevgrade (Благоевград). Savo egzistavimą pradėjo tipišku death-metal. Kartais stilius persiformuoja į gothic-death. 2001 m. įrašė pirmąją plokštelę „Omnipotentia“.
„Shamble“ stiliaus unikalumas yra elfiškose šaknyse. Vertas dėmesio faktas, kad tekstai parašyti išgalvota „elfų kalba“ (Arvells Elfaros ).


Theodosii Spassov/Теодоси Спасов gimė 1961 m. Mokytis pradėjo Kotel (Котел) Muzikos Mokykloje, o paskui Plovdiv (Пловдив) Muzikos Akademijoje. Specializavosi groti kaval. Theodosii Spassov šiuo instrumentu sukūrė nuosavą grojimo stilių. Jis sujungė liaudies folkloro tradiciją su jazz, klasikine ir pop muzika.
Theodosii Spassov kompaktinės plokštelės viršelis
Per 15 metų Theodosii Spassov savo muzika „užvaldė“ Europą, Aziją, Australiją ir Ameriką. 1994 m. kartu su Sofijos Radijo moterų choru (Софийски женски хор) gavo Grammy apdovanojimą už „La Mystere Des Voix Bulgares“ („Мистерията на българските гласове“). 1995 m. balandį „Newsweek“ straipsnyje Theodosii Spassov buvo įvardintas kaip vienas talentingiausių muzikų Rytų Europoje „Best of the East“.
Apdovanojimai:
 • Specialus Detroito Fleitų festivalio apdovanojimas 1994 m.
 • Tarptautinės Menų akademijos Paryžiuje apdovanojimas 1996 m.
 • „Metų muzikantas” („Музикант на годината“) Nacionaliniuose Muzikos apdovanojimuose 1997 m.